Oláh Nyomda »Ügyfélkapu »Anyagleadási információk

Anyagleadási információk

Kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy az anyagleadás kompozit PDF vagy postscript (PS) állományban tör¬tén¬jen. Az állományok készítésekor kérjük, ne csatoljanak hozzá színprofilt, vagy nagyon körültekintően válasszák meg! A hely¬te¬len színprofil pontatlan, fakó színeket ered¬mé¬nyez¬het! A cégünk számára leadandó anyagok előkészítése (tör¬del¬és, színkorrekció stb.) során műnyomó esetén javasoljuk az „Coated FOGRA39”, offszet papír esetén pedig az „Uncoated FOGRA29” színprofil és az „Oláh Nyomda.joboptions” Acrobat Distiller beállítás használatát.

Az adatállományokat FTP szer¬ver¬ünk¬re várjuk vagy PC formátumú CD, DVD lemezen, e-mailben a studio@olahnyomda.hu email címen. Az anyag feltöltésére 10Mb-es szinkron internetkapcsolat áll rendelkezésükre. A szerver az ftp.olahnyomda.hu címen érhető el. A fel¬töl¬téshez a nyilvános hozzáférés (login): „public”, a jelszó (password): „ctcp2010”. Kérésre egyéni, ki¬zár¬ó¬lagos hozzáférést biztosítunk. Ezzel kapcsolatos igényüket az alább található e-mail cí¬men vagy telefonon je¬lez¬zék. Az ál¬lo¬mány¬okat tet¬szés szerint tömörített formában is küldhetik.

Az állományok előállításához egy általános levilágító nyomtatót (pl. Generic Imagesetter, Agfa, Acrobat PDF stb.) használhatnak, melyben adottak az alább felsorolt beállítási lehetőségek. Szerverünkről az „!Anyagleadási információk” könyvtárból letölthető az Acrobat Distiller számára a PDF állományok készítéséhez szükséges joboptions állomány Oláh Nyomda néven.

A leadásra kerülő anyagot a következő beállításokkal készítsék el:

Leadott adathordozót és egyéb anyagokat csak kérésre őrzünk meg, ill. küldünk vissza!!!

Kérjük a felsoroltak pontos betartását, mert azok elmulasztása az anyag ismételt megkérésével és a nyom¬ta¬tás, szállítás eltolódásával járhat! Nyomási hiba esetén semmilyen felelősséget nem vállalunk, amennyiben az bármely fenti beállítás elmulasztásához kapcsolható! Fentiektől csak saját felelősségükre térjenek el és azokat (pl. más oldalsorrend, oldalpár stb.) a megrendelésben mindenkor jelezzék!

CTP Operátorok (24/7)
Telefon: 061-278-50-15 (18)
e-mail: studio@olahnyomda.hu

CTP vezető
Dayekh Jamal
Mobil:0620 972 19 52
Email: jamal@olahnyomda.hu

Referenciák


Árajánlatot kérek  

* Requested