Oláh Nyomda »Szolgáltatásainkról »AZ OFSZET NYOMTATÁS TÍPUSAI

AZ OFSZET NYOMTATÁS TÍPUSAI

Tekercs Ofszet Nyomtatás vagy köznapi nevén rotációs nyomtatás neve arra utal, hogy a berendezés a papírt közvetlenül tekercsből használja fel. Alkalmazási területe általában a 10.000 példányt meghaladó példányszámú termékek köre. Tipikus termékei a periodikus újságok, magazinok, folyóiratok, mellékletek, katalógusok, prospektusok, kereskedelmi nyomtatványok és könyvek, belső oldalai.

A rotációs gépek- a technológiai eljárás alapján- általánosan két osztályba sorolhatóak, heat-set vagy cold-set.

Heat-set rotációs nyomtatás egy klasszikus ofszet nyomtatási eljárás, amely során mázolt vagy szívóképes papírok egyaránt szolgálhatnak nyomathordozóul. A papírpálya, a gép duplex nyomóművein áthaladva elő és hátoldalon azonos időben kerül nyomtatásra, ezt követően érkezik a gázzal üzemelő szárítóműbe, amely 130 0C-on teljes menetsebesség mellett azonnal megszárítja a nyomatot. Ebből a hőkezelési eljárásból származik tehát neve: heat-set. A gép ezt követően visszahűti a papírt, bevonja egy szilikon réteggel és bevezeti a pályát a hajtogató műbe, ahol egy fix paraméter a nyomó henger kerületének megfelelő méretű szakítási hossz alapján ívekre vágja majd a kívánt méretű ívtagokra hajtogatva továbbítja a kirakó rendszerbe, ahol palettázásra kerül.

A technológia előnye, hogy képes magas nyomatminőséget elérni, rendkívüli termelékenység mellett. A magasan automatizált nyomógépek alacsony selejt százalék mellett lehetőséget biztosítanak gerincragasztott késztermékek gyártására is. Ebben az esetben a hajtogató műből az ívtagok egy szélvágógépbe kerülnek, amely a kívánt méretre vágja a kiadványt, így további kötészeti feldolgozást nem igényel. A szárítás során keletkező illékony szerves vegyületeket (VOC) a gép szárítóművébe épített integrált után égető berendezés semlegesíti, a hőenergiát pedig akár képes visszanyerni a nyomdaépület fűtésére.

Cold-set tekerecs ofszet nyomatatás során mázolatlan, szívóképes papírok szolgálhatnak nyomathordozóul. Az eljárás a szárítómű kivételével megegyezik a fent leírtakkal.

A cold-set technológia során a festék nem az oldószer elpárolgását követő ún. hősokk hatására tapad meg a papír felületén, hanem a papír mikrokapillárisaiba beívódva rögzül. Így a cold-set festékek nem tartalmaznak könnyen párolgó, illékony szerves vegyületeket (VOC), melyek a troposzférikus ózon szintjének emelkedéséért felelősek, valamint a nyomtatási fázis után nem kell a nyomatokat szárítani. A cold-set technológia másik nagy előnye, hogy lehetővé teszi a kész nyomdai anyagok tökéletes újrahasznosítását is. Alkalmazási területe: könyvek, keresztrejtvények, napilapok, tankönyvek, használati utasítások.

Az Íves Ofszet nyomtatás a nyomdaipar legismertebb és legelterjedtebb területe, melynek során a nyomógép a nyomathordozóul szolgáló matériát ívben adagolva nyomtatja.

A felhasználás területétől függően rendkívül sokféle gépfelépítmény ismert, vannak kis és nagy formátumú berendezések az egyszínestől a 8-10 nyomóműves ívfordítós konstrukciókig, nem beszélve a perifériák lehetséges variációiról, a fóliázó művektől az UV lakkozó művekig.

Előnye, hogy magas minőségben képes nyomtatni, nemcsak papír alapú, akár karton vastagságú nyomathordozókra, a tekercs nyomtatáshoz viszonyítva alacsony makulatúra mellett, ennek következtében az alacsony és közepes példányszámtartományban versenyképes.

A példányszám függvényében és az adott termék sajátosságait és rendeltetését figyelembe véve célszerű megválasztani a nyomtatási eljárást. A magazingyártás során többnyire a tekercs és az íves ofszet nyomatatást kombinálva alkalmazzák.

Referenciák


Árajánlatot kérek  

* Requested